Inigo Jones föddes 1573 och anses vara den viktigaste arkitekten inom den engelska klassicismen. Vi vet inte mycket om hans tidiga år, men det är säkert att han tillbringade många år i Italien.

Där studerade han i detalj antikens verk och den italienska renässansens arkitektur, särskilt den “första stora professionella arkitekten” Andrea di Pietro della Gondola, som gick in i arkitekturhistorien under namnet Palladio.

År 1615, under Jakob I, utsågs Jones till “Surveyor of the King’s Works”, det vill säga till chef för alla byggnadsfrågor vid hovet.

Hans arbete innebar den engelska arkitekturens slutliga frigörelse från den senmedeltida traditionens bojor, som han förnyade i en klassicistisk mening som kallas palladianism.

 

Banqueting House, den enda kvarvarande byggnaden från Whitehall Palace (huvudresidens för brittiska monarker i London sedan 1530), som brann ner 1698, beställdes av Jakob I. Kungen ville ha en ny, prestigefylld byggnad efter att ha låtit riva den första salen och förstöra den andra i en brand.

Med denna byggnad fick London sin första klassicistiska byggnad och Inigo Jones grundade därmed den så kallade palladianismen.

 

Hela byggnaden utstrålar en klassicistisk stramhet och monumental värdighet. För att inte förstöra den enhetliga huvudutsikten flyttades ingångsportalen till sidan av huset.

Fasaden på den tvåvåningsbyggnaden delas av pilastrar, dvs. av stödpelare av jonisk/korintisk form. De tre centrala fönstren är något mer accentuerade av pelare än fönstren bredvid, som endast avgränsas av enkla formella element.

Invändigt består byggnaden av en enda balsal med de berömda takmålningarna från Peter Paul Rubens hand.

 

Med denna byggnad och hans efterföljande arbeten utlöste Jones en stor entusiasm för Palladios arkitektur och teoretiska skrifter som varade ända in på 1700-talet.