Był to mroźny zimowy dzień, 8 listopada w roku Pańskim 1620. U podnóża Białej Góry, tuż za bramą Złotego Miasta Pragi, katolicka armia cesarza stanęła w obliczu protestanckich wojsk króla Czech.

 

Już w porannej mgle mężczyźni Johanna T’Serclaesa z Tilly zaskoczyli i zamordowali we śnie węgierski kontyngent wojsk.

Jednak dopiero gdy duża część armii katolickiej zaczęła się przemieszczać, czescy żołnierze wyrzucili broń i zaczęli uciekać. Było wielu mężczyzn, którzy dzielnie zajmowali swoje stanowiska, ale nie mieli szans na przeciwstawienie się wyższości armii cesarskiej.

Po kilku godzinach było jasne, że cesarz wygrał tę bitwę, która była tak ważna dla jego domu i w ten sposób całkowicie złamał władzę powstańców.

 

Rano dowódcy cesarscy nadal byli przekonani, że jest to jedna z ich najtrudniejszych godzin. Mimo miażdżącej przewagi żołnierzy, korzystna pozycja armii czeskiej, strategicznie położonej na zboczach Białej Góry, wydawała się bardziej niż przewaga nad tą przewagą.

Nawet bawarski generał Tilly porzucił uwagę, że bez pomocy Matki Bożej Biała Góra pozostałaby nie do zdobycia.

Według legendy, zwycięstwo zawdzięcza się jej interwencji. Dopiero kiedy karmelitański mnich Dominik Jezus Maria wszedł do obozu cesarskiego w południe, w jego rękach obraz Świętej Rodziny zbezczeszczony przez protestantów, żołnierze zapomnieli o wszystkich swoich skrupułach i szturmowali tył białej góry, krzykiem bojowym “Santa Maria!”

 

Dla króla czeskiego Fryderyka V porażka była gorzką niespodzianką. W młodzieńczej frywolności opuścił swoją armię wieczorem, aby poświęcić się ważnym sprawom państwowym. Nie podejrzewając, że były to ostatnie godziny jego panowania i że resztę życia spędzi na wygnaniu.

 

Dla dalszej historii Europy Środkowej ta bitwa i całkowite zwycięstwo cesarza miały ogromne znaczenie. Było to nie tylko preludium do jednej z największych katastrof w historii Europy, wojny trzydziestoletniej, ale także dało Ferdynandowi II Habsburgowi możliwość przeprowadzenia całkowitej re-katolizacji na ziemiach austriackich i czeskich oraz potwierdzenia swojego absolutystycznego roszczenia do władzy.