Jean-Antoine Watteau, die veel te vroeg stierf, was een van de belangrijkste kunstenaars van zijn tijd. Hij ging de...