Lang voor de 20e eeuw was er een pan-Europees economisch netwerk, waarvan de draden in handen waren van enkele families.

 

De Medici uit Florence, die het grootste bank- en handelshuis van Europa beheerden en alleen al in de lakenhandel ongeveer 300 werkplaatsen met meer dan 10.000 werknemers bezaten, zijn nog steeds bekend.

Maar er waren ook families ten noorden van de Alpen die een onvoorstelbare rijkdom bereikten. De belangrijkste daarvan was de familie Fugger, die in de eerste helft van de 16e eeuw zo succesvol was dat haar naam in heel Europa synoniem was voor rijkdom.

 

Haar huis werd gesticht door Hans Fugger, een lid van het weefgilde, die al aan het einde van de 14e eeuw Beierse linnen uit Augsburg naar Italië exporteerde.

In het midden van de 15e eeuw splitste de familie zich en stichtten de twee broers Jakob en Andres de Fugger “van de lelie” en de Fugger “van het hert”.

Terwijl de Fuggers “van de lelie” door vakkundig opereren de rijkste mensen van hun tijd werden, zouden de Fuggers “van het hert” door een enkele verkeerde beslissing (ze vertrouwden op de kredietwaardigheid van aartshertog Maximiliaan I.) in puin worden gedreven.

 

Jakob Fugger “de rijken” was het hoofd van de Fugger “van de lelie” van 1495 tot 1525. Als belangrijkste koopman en mijnbouwbedrijf van zijn tijd stond hij op tot huisbankier van de Habsburgers en de Romeinse Curie en financierde onder andere de opkomst van keizer Maximiliaan I en zijn kleinzoon Karel, voor wat hij uiteindelijk tot adel werd verheven.

Hij verwierf blijvende bekendheid door zijn stichtingen in Augsburg, zoals de Fugger kapel van St. Anton of de Fuggerei, de eerste sociale nederzetting ter wereld.

 

Omdat hij geen nakomelingen had, nam zijn neef Anton Fugger de zaak over.

Hij bleef de Habsburgers onder Karel V en Ferdinand I steunen en breidde de handel in zijn huis uit tot Mexico en West-Indië.

Daarnaast zette hij de koers uit voor de toekomst van zijn familie door hun land en heerschappij massaal uit te breiden en door zijn kinderen te verbinden met de landadel.

 

Zo werden de Fuggers de enige koopmansfamilie in Duitsland die een vaste plaats in de wereld van de adel kon verwerven.