Frans Hals is samen met Peter Paul Rubens en Anthonis van Dyck een van de belangrijkste portretschilders van zijn tijd.

 

Hij was een wijs waarnemer van zijn medemensen en een scherpe karaktertekenaar, wiens schilderijen ook nu nog boeien door hun levendigheid.

Zijn schetsmatige schilderijen, uitgevoerd met de krachtigste penseelstreken, maakten hem tot een van de belangrijkste impulsen van de impressionistische schilders.

 

De “gelukkige drinker” is een van zijn beroemdste werken. Een populair en wijdverbreid onderwerp van zijn tijd, niemand heeft het zo volledig op het doek vastgelegd als F. Hals.

Het hele schilderij lijkt vanaf het moment geboren te zijn en bijna te spreken in zijn levendigheid. De knipperende ogen, de half geopende mond, de licht opgeheven hand – dit alles toont een vrolijke Zecher die ons met rode wangen aankijkt en wiens lippen een toost lijken te vormen.