“Eén voor iedereen! – Alles voor één!

Wie van ons heeft niet, met zijn hoofd vol zinnen en een zweep in de hand, deze eed afgelegd voordat hij zijn vrienden met een felrode kop aanviel?

 

Uitgevonden door de Franse auteur Alexandre Dumas en sindsdien verspreid in talrijke penny magazines en televisiefilms, is de musketier D´Artagnan een van de moderne archetypes van onze cultuur, vergelijkbaar met Don Quixote of Prince Hamlet.

Maar weinigen weten dat de figuur van D´Artagnan gebaseerd is op een historische persoonlijkheid wiens leven zo interessant was als dat van de uitgevonden figuur.

 

Charles de Batz de Castelmore (1613-1673), bekend als de Comte d’Artagnan, verhuisde op jonge leeftijd naar Parijs, waar hij, net als zijn oudere broers, zich bij de musketiers wilde aansluiten. Maar omdat hij nooit eerder in militaire dienst was geweest, werd zijn aanvraag afgewezen.

Maar slechts enkele jaren later maakten zijn prestaties in campagnes in Vlaanderen en belangrijke aanhangers, zoals de commandant van de musketiers of Colbert, de Franse minister van Financiën, het hem mogelijk om de gewenste kleding aan te trekken.

 

In 1646 ontbond echter kardinaal Mazarin, de eerste minister van Staat, de Musketierswacht en moesten de soldaten onderdak vinden in andere regimenten. D’Artagnan kon echter zonder deze vernederende verandering, want in die tijd was hij al de persoonlijke koerier van Mazarin (boodschapper, diplomaat en geheim agent in gelijke delen) en vergezelde hem in 1651 in ballingschap naar Brühl.

Maar enkele jaren later, na de heroprichting van de Musketiersgezelschap, zien we hem weer bij de troepen, bij wie hij tot het einde van zijn leven bleef.

 

Gedurende zijn hele leven behoorde D´Artagnan tot de dichtstbijzijnde vertrouwenskring rond Lodewijk XIV. Al in de tijd van de Fronde had hij de kleine prins bewaakt en toen de jonge koning naar zijn latere vrouw, de Infanta Maria Teresa van Spanje, reisde, was hij een van de uitverkorenen die de jonge koning mocht begeleiden.

In 1667 was D´Artagnan eindelijk op de plaats van bestemming van zijn dromen, toen hij werd benoemd tot kapitein luitenant van de “Première compagnie des Mousquetaires” (Eerste Compagnie van Musketiers).

 

In de winter van 1672 keerde hij terug naar het veld en nam de leiding in de Frans-Nederlandse oorlog. Tijdens de belegering van Maastricht was hij betrokken bij de nachtelijke bestorming van een voorburcht van de vesting, die de volgende ochtend door de Nederlanders werd heroverd.

Tegen beter weten in werd D’Artagnan overgehaald om opnieuw een aanval uit te voeren, die succesvol was maar de oude Musketier zijn leven kostte.

 

Dezelfde avond schreef Louis XIV aan zijn vrouw: “Mijn vrouw, ik heb d’Artagnan verloren, in wie ik veel vertrouwen had.