Inigo Jones, geboren in 1573, wordt beschouwd als de belangrijkste architect van het Engelse classicisme. Er is weinig bekend over zijn vroege jaren, maar het is zeker dat hij vele jaren in Italië heeft doorgebracht.

Daar bestudeerde hij in detail de werken van de oudheid en de architectuur van de Italiaanse Renaissance, met name het werk van de “eerste grote professionele architect” Andrea di Pietro della Gondola, die de architectuurgeschiedenis inging onder de naam Palladio.

In 1615, onder James I, werd Jones benoemd tot “Surveyor of the King’s Works”, d.w.z. algemeen opzichter van alle bouwzaken aan het hof.

Zijn werk betekende de definitieve bevrijding van de Engelse architectuur uit de ketenen van de laatmiddeleeuwse traditie, die hij vernieuwde in een classicistische zin die bekend staat als Palladianisme.

 

Banqueting House, het enige overgebleven gebouw van Whitehall Palace (de hoofdresidentie van de Britse vorsten in Londen sinds 1530), dat in 1698 afbrandde, werd gebouwd in opdracht van James I. De koning wilde een nieuw, prestigieus gebouw nadat hij de eerste zaal had laten afbreken en de tweede door brand had laten verwoesten.

Met dit gebouw kreeg Londen zijn eerste classicistische gebouw en Inigo Jones legde daarmee de grondslag voor het zogenaamde Palladianisme.

 

Het hele gebouw straalt een classicistische soberheid en monumentale waardigheid uit. Om de uniformiteit van het hoofdaanzicht niet te bederven, werd het ingangsportaal naar de zijkant van het huis verplaatst.

De gevel van het twee verdiepingen tellende gebouw is verdeeld door pilasters, d.w.z. door steunpilaren van Ionisch / Corinthisch ontwerp. De drie middelste ramen worden iets meer geaccentueerd door zuilen dan de ramen ernaast, die slechts door eenvoudige vormelementen worden begrensd.

Binnen bestaat het gebouw uit slechts één balzaal met de beroemde plafondschilderingen van de hand van Peter Paul Rubens.

 

Met dit gebouw en zijn latere werk ontketende Jones een groot enthousiasme voor Palladio’s architectuur en theoretische geschriften dat tot in de 18e eeuw voortduurde.