Stel je het volgende voor: Je zit nog steeds een beetje slaperig en nietsvermoedend bij je ochtendkoffie. Plotseling wordt uw deur opengeduwd en geüniformeerde heren zetten uw huis op zijn kop en snuffelen aan alles wat voor hun neus komt. Gelukkig is het je gelukt om snel de resten van je koffie naar beneden te halen en het pakje bonen uit het raam te gooien – want dat is precies waar de heren naar op zoek zijn: Koffie!

Dat had je lot in Pruisen kunnen zijn in het begin van de jaren 1780. Maar laten we bij het begin beginnen: in tegenstelling tot alle vooroordelen en zorgen over de drank die we ons nauwelijks kunnen voorstellen in ons dagelijks leven, vestigde de koffie zich in de loop van de 18e eeuw in de selecte kringen van de maatschappij. Maar de drank genoot ook een toenemende populariteit onder grote delen van de gewone bevolking. Ondanks de instructie dat het gewone volk liever bier drinkt en zo de binnenlandse economie stimuleert, werd koffie ook in Pruisen geaccepteerd.

 

De Pruisische schatkist werd in het begin van de jaren 1780 zwaar getroffen door oorlogen, mislukte oogsten en andere problemen. Koning Frederik II, ook bekend als “Frederik de Grote”, werd gedwongen om verschillende luxebelastingen te heffen op zout, tabak, pruiken en ook koffie. Vooral in het geval van koffie was het probleem voor hem dat er enorme hoeveelheden geld naar het buitenland vloeiden en niet naar de binnenlandse schatkist. Maar de belasting, die tot 150 procent van de werkelijke koffieprijs bedroeg, bleek onvoldoende te zijn: de smokkel bloeide op! Zelfs kleine hoeveelheden ongebrande koffiebonen leverden zoveel geld op dat het smokkelen van koffie voor veel mensen lucratiever werd dan het uitoefenen van hun eigenlijke beroep.

Natuurlijk kon de koning deze onaangename ontwikkelingen niet tolereren, dus monopoliseerde hij de koffiehandel bij edict op 21 januari 1781, naar het voorbeeld van Engeland. Daar was de koffie al enige tijd zwaar belast, onderworpen aan drastische invoerrechten en kon alleen nog maar gebrand worden verkocht. Maar zelfs dit was niet genoeg voor de grote Frederik: vanaf nu was het roosteren in Pruisen alleen nog toegestaan op door hem aangewezen plaatsen, met uitzondering van de adel, de militairen, de geestelijken, de hogere ambtenaren en andere personen die zijn voorkeur genoten. Gebrande koffie mocht alleen worden verkocht aan de mensen op plaatsen met een vergunning in Berlijn en de provincies – maar daar, natuurlijk, tegen volledig opgeblazen prijzen!

 

Maar omdat deze maatregelen niet volstonden om de wijdverbreide koffiesmokkel tegen te gaan, huurde de koning zonder scrupules 400 veteranen van de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) in die, als oorlogsinvaliden, geen werk hadden. Deze geüniformeerde heren werden zeer goed betaald en werden verondersteld illegaal gebrande koffie te snuiven, smokkelaars te vangen en zware boetes te innen. Populair bekend als “koffiesnuivers”, waren ze zelfs bevoegd om huizen te doorzoeken en lichaamsonderzoeken uit te voeren. De zeer impopulaire snuffelaars waren tot 1787 in actie, blazen af en toe een koffiefeestje op en halen nietsvermoedende mensen tot op de bodem. Ze waren echter niet in staat om de smokkel in belangrijke mate te stoppen.

 

Koffie werd pas na de dood van Frederik II minder belast en werd weer betaalbaar voor grote delen van de bevolking. Alleen deze maatregel verhoogde uiteindelijk de lang verwachte belastinginkomsten – maar tegen die tijd was het al te laat voor Zijne Majesteit.

 

(A. M.)