Keizer Franz Josef I behoorde niet tot de mensen die bekend stonden om hun humor. Toch verstrengelen zich talrijke anekdotes om hem heen.

Vooral zijn eetgedrag en de snelheid waarmee hij zijn maaltijden afslankte, irriteerde veel mensen.

 

Aan het hof werden de gasten meestal niet eens de maaltijd geserveerd, toen de keizer de laatste hap slikte en zijn vork neerlegde. Maar omdat men alleen mocht eten totdat Zijne Majesteit “de tafel oppakte”, bleven de meeste van zijn gasten hongerig.

Deze gewoonte was natuurlijk een zegen voor de restaurants Sacher en Demmel bij de Weense Hofburg. De hongerige gasten haastten zich met een grommende maag naar deze restaurants en hielpen hen beroemd te worden.

 

Een andere anekdote vertelt ons dat de keizer elke ochtend een broodje met zijn koffie kreeg. Op sommige dagen had hij graag van een ander broodje willen genieten, maar op het bord van de keizer was er altijd maar één deeg.

De heer Chamberlain van de keizer, graaf Bellegarde, was nogal verbaasd toen zijn Majesteit hem dat op een dag vroeg:

“Vertel me, beste graaf, hoeveel kilo meel hebben we per dag nodig om broodjes te bakken?
-16 kilo, Hare Majesteit.
-Welnu, verhoog dan het meelgedeelte tot 32 kilo vanaf morgen, dan blijft er misschien nog één broodje broodje voor mij over!

 

Zijn koks hadden van tijd tot tijd ook een slechte dag, en zo kan het zijn dat het ene of het andere gerecht minder succesvol was. De keizer klaagde er nooit over, maar slikte ook deze gerechten snel en zonder het te laten noteren.

Slechts één keer wendde hij zich tot zijn buurman: “Wat vindt u van deze beenharde steak? Maar deze man mompelde gewoon naar zichzelf en durfde geen woord van kritiek te uiten.

“Je hebt het gemakkelijk, je kunt naar een goed restaurant gaan,” merkte de keizer uiteindelijk gelaten op.