Pierwsza ze wspaniałych fontann Augsburga, Augustusbrunnen, została zbudowana w latach 1588-1594.

 

Modelował go Hubert Gerhard (ok. 1540-1620), a ostatecznie odlał w brązie miejski odlewnik Peter Wagner († ok. 1595). Centralna, 250-centymetrowa figura na filarze przedstawia cesarza Augusta w średnim wieku, we wspaniałej zbroi, z prawą ręką uniesioną w geście adlocutio. Na jego głowie spoczywa wieniec laurowy, tunika ozdobiona jest głowami lwów, delfinami i trytonami.

Bogato zdobiony, czworoboczny cokół zdobi napis, obecnie złocony ogniowo, zwrócony w każdą stronę. Poniżej znajdują się wykonane z brązu kobiece hermy, których piersi służą jako gargulce i jednocześnie symbolizują obfitość.

Putti z woda-spouting ryba w ich ręka być intronizować przy the róg. Siedzą one na wolutach, do których przymocowana jest tryskająca wodą głowa lwa. Na brzegu fontanny leżą cztery nagie postacie, które można interpretować jako bóstwa wodne i personifikacje najważniejszych zbiorników wodnych Augsburga.

 

Lech, stary brodaty mężczyzna, nosi atrybuty sosnowej szyszki, wilczej skóry i wiosła, które symbolizują las i łowy, ale także nawigację i obfitość ryb. Wertach, człowiek z koroną z kłosów kukurydzy, więcej kłosów kukurydzy i ćwiartka koła zębatego, symbolizuje rolnictwo, młyny i młoty oraz pompownie.

Singold, młoda kobieta w koronie, biżuterii i cienkiej woalce, trzyma w ręku ozdobny dzban i przepastną rogatywkę – atrybuty ogrodnictwa i złotnictwa. Do wędkarstwa nawiązuje również ukoronowana liśćmi dębu fontanna potoku z siecią i rybami, przedstawiona również jako młoda kobieta.

Misternie kuta kratownica otacza umywalkę, którą wieńczą spiralne pnącza i wrzecionowate kwiaty.

 

To nie żyjący władca, ale August, tak ważny historycznie – zwłaszcza dla miasta – funkcjonuje tu jako przynoszący pokój w targanej konfliktami epoce konfesjonalizacji. Reszta dekoracji fontanny i bogowie rzeki podkreślają to i symbolizują płodność, dobrobyt i obfitość.

Poza tym fontanna, podobnie jak Wappner, ilustruje oddaną więź między miastem a cesarzem.

 

Rzeźbiarz Hubert Gerhard wyróżnił się niemal pionierskim przeniesieniem techniki “włoskiego sposobu” do południowych Niemiec, co ujawnia się w publicznej rzeźbie kolosalnej, umieszczeniu postaci na krawędzi niecki, a nawet w kształcie niecki.

Wpływy pobytu Gerharda we Włoszech ujawniają się także, na przykład, w części fontanny Wittelsbacha w monachijskiej Residenz.

 

Dzięki Fontannie Augusta w centrum renesansowego miasta powstało nie tylko dzieło sztuki o randze europejskiej, ale także dokument niepewnej i wyjątkowej sytuacji Augsburga w końcu XVI wieku.

Dzięki wyrafinowanemu połączeniu programu obrazowego i kompozycji fontanna Augusta jest jednym z arcydzieł późnego renesansu i wczesnego manieryzmu. W 1749 roku filar fontanny został odnowiony w rokokowym wystroju.

W latach 90-tych XX wieku wszystkie figury zostały gruntownie odrestaurowane, a figura Augusta została zastąpiona kopią.

 

(Ch. Sch.)