Het woord “Gloriette” verwijst naar een gebouw in een tuin die zich op een verhoogd terrein bevindt. De grootste en bekendste daarvan is de Gloriette in de paleistuin van Schönbrunn in Wenen.

 

Het werd in 1775 door Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg gebouwd als “Tempel van Bekendheid” ter herdenking van de “rechtvaardige oorlog die tot vrede leidde”. Dit betekende de onrust die volgde op de annexatie van Silezië door Frederik de Grote.

Om economische redenen besloot Maria Theresia dat reeds gebruikte materialen moesten worden gebruikt. “In Neugebau bevindt zich een oude galerij van stenen zuilen en kroonlijsten, die geen nut heeft …. om ze van daaruit te laten afbreken en daarna naar Schönbrunn te brengen”.

 

Later diende het als eet- en banketzaal en als ontbijtzaal voor keizer Frans Jozef I, die het tot zijn dood gebruikte.

Van 1790 tot 1910 werden de drie middelste bogen van de Gloriette geglazuurd. Na tientallen jaren als open gebouw werd in de loop van de restauratie in de jaren negentig van de vorige eeuw een historische beglazing weer aangebracht.

 

Café Gloriette opende in april 1996 eindelijk zijn deuren.