Reeds in de vroege Middeleeuwen werd in Hirsau in het noordelijke Zwarte Woud een klooster gesticht, dat de relikwieën van de heilige Aurelius herbergde. Het Aureliusklooster raakte in de loop der tijden echter in verval en werd pas in de tweede helft van de 11e eeuw herbouwd. Onder abt Wilhelm (rond 1030-1091) begon in 1069 de eerste bloeiperiode van het klooster Hirsau. Het klooster, dat de levenswijze van het klooster van Cluny in Bourgondië had overgenomen, was in het laatste derde deel van de 11e eeuw zeer populair en veel mensen van verschillende standen traden toe tot het klooster. Zo werd het Aureliusklooster al snel te klein en werd begonnen met de bouw van het nieuwe klooster van Sint-Petrus en Paulus.

 

Schuld en verval vanaf de 12e eeuw

De populariteit van het klooster duurde echter niet lang. Reeds in de 12e eeuw stagneerde de hervormingsbeweging en verloor het klooster steeds meer aan belang. In de loop van de 13e eeuw werden de bezittingen van Hirsau afgestoten. Het klooster kromp in en seculiere gewoonten verspreidden zich onder de monniken. De giften aan het klooster liepen terug en in de 14e eeuw had het klooster een zware schuldenlast.

 

De tweede periode van welvaart

Vanaf het begin van de 15e eeuw, onder de abten Frederik en Wolfram Meiser, werden hervormingspogingen ondernomen om de interne crisis van het klooster te overwinnen en de desolate economische situatie te verbeteren. Rond 1458 sloot het klooster zich aan bij de Unie van Bursfeld. Deze was een unie van benedictijner kloosters en kwam voort uit het klooster van Bursfeld in Nedersaksen. Het doel van de Unie van Bursfeld was de regel van de orde in haar oude zuiverheid en strengheid te herstellen.

Onder abt Bernhard von Gernsbach beleefde het klooster Hirsau in de tweede helft van de 15e eeuw eindelijk een geestelijke vernieuwing van het kloosterleven. Ook de economische omstandigheden verbeterden en er werden nieuwe gebouwen opgetrokken in het complex. Zo liet abt Blasius aan het einde van de 15e eeuw het gehele kloostercomplex in laatgotische stijl verbouwen. De monniken breidden ook de bibliotheek uit en richtten een eigen boekbinderij op voor de manuscripten die in het klooster werden vervaardigd. Tenslotte werd aan het begin van de 16e eeuw de Mariakapel gebouwd. Vandaag is het een van de weinige intacte gebouwen en is het de parochiekerk van de protestantse parochie.

 

Reformatie en secularisatie

Maar ook het tweede huwelijk in de geschiedenis van het klooster Hirsau duurde niet lang, want hertog Ulrich van Württemberg hervormde in 1534 en liet in 1535 de meeste kloosters in Württemberg ontbinden. Enkele jaren later werd op bevel van de hertog van Württemberg in Hirsau een protestantse kloosterschool opgericht om de studenten voor te bereiden op protestantse theologische studies.

De hertogen van Württemberg maakten echter ook zelf gebruik van het kloostercomplex: Tussen 1589 en 1593 liet hertog Ludwig er een jachtslot bouwen, dat hij en zijn familie gebruikten voor jachttochten, kuur- en badverblijven. De ruïnes van het kasteel zijn vandaag de dag nog te zien.

 

Brand tijdens de Paltser Successieoorlog

De protestantse kloosterschool in Hirsau heeft tot 1692 bestaan. Toen staken Franse troepen tijdens de Paltser Successieoorlog de kloostergebouwen en het hertogelijke jachtslot in brand. Alleen de Mariakapel en de uilentoren bleven onbeschadigd. Vanaf het midden van de 19de eeuw begon men de ruïnes te beveiligen en werden er archeologische opgravingen uitgevoerd. De ruïnes kunnen vandaag worden bezocht.

 

(D. F.)