Venetië en Florence behoren zeker tot de hoogtepunten van een rondreis door Italië. Beide steden wonnen vooral in de late Middeleeuwen enorm aan omvang, rijkdom en macht en behoorden tijdens de Renaissance tot de belangrijkste metropolen van Europa. De gigantische koepel van de Florentijnse kathedraal boven de rode daken van de stad of de sierlijke boog van de Rialtobrug over het Canal Grande zijn wereldberoemde en populaire uitzichten.

Hoe belangrijk religie en economie in die tijd ook waren, de echte machtscentra in beide steden lagen in de Middeleeuwen elders. In de Republiek Florence was dit het Palazzo Vecchio, het Oude Paleis, dat oorspronkelijk het Palazzo della Signoria heette, d.w.z. het paleis van het stadsparlement. In Venetië regeerde de Doge als hoofd van de stad en zijn zetel was het Palazzo Ducale, het Dogenpaleis op het San Marcoplein.

De periode waarin beide wereldlijke gebouwen werden opgetrokken, namelijk de 14e eeuw, behoort tot de late Middeleeuwen. De overheersende stijl ten tijde van hun bouw was de laatgotiek, die echter snel werd vervangen door de renaissance. Zelfs de gevolgen en de laatste uitlopers van de pest konden de ware bouwwoede in de 14e en 15e eeuw, d.w.z. in de late gotiek en de vroege renaissance, niet afremmen. Dit betrof zowel gewijde als profane gebouwen.

Florence was in deze periode nog steeds een leider in de textielindustrie en later in het bankwezen. Venetië daarentegen had uitgebreide handelsbetrekkingen in het oostelijke Middellandse-Zeegebied en dus nauwe banden met het Byzantijnse Rijk.

 

Het Palazzo Vecchio in Florence streeft naar verticaliteit. In de Republiek, die vaak door onrust werd geteisterd, was een uitdagend, vestingachtig gebouw een voordeel. De onderste verdiepingen met hun rustica lijken massief, terwijl deze indruk naar boven toe aanzienlijk verandert. De toren en de kantelen, oorspronkelijk ontworpen voor defensieve doeleinden, dragen bij tot de schoonheid en waardigheid van het gebouw met hun bijna speelse en elegante vormen.

Het Palazzo Ducale in Venetië, daarentegen, is horizontaal. De ongelooflijk brede voorgevel oogt niettemin zeer licht en open door de doorlopende arcaden. Alleen op de bovenste verdiepingen wordt het paleis massiever.

Op het eerste gezicht geven Florence en Venetië twee verschillende indrukken van hoe macht kan worden gepresenteerd, enerzijds door gesloten en versterkt te zijn, en anderzijds door open en inzichtelijk te zijn. De ruimtelijke concepten van beide gebouwen weerspiegelen op hun eigen manier de stedelijke macht.

 

Architectuur heeft niet alleen een praktisch nut, maar ook een sociaal en maatschappelijk nut. Men herkent de belangrijke gebouwen gewoonlijk aan hun vorm, grootsheid, kostbaarheid en schoonheid. Maar niet alleen de grandeur, ook de stijl zou een sociale waarde kunnen hebben. Mensen hebben de Renaissance altijd geassocieerd met vooruitgang, nut en menselijkheid. De regeringen van Venetië en Florence, evenals die van Rome en talrijke andere steden, namen de nieuwe stijl over, soms vanwege de symbolische betekenis ervan. Men leende graag uit de oudheid, en niet alleen in Italië.

In Venetië daarentegen betekende dit niet lenen van Rome, maar van het Tweede Rome in het Oosten, van Constantinopel en het Byzantijnse Rijk. Gothische vormen werden echter nog tot ver in de 16e eeuw aangetroffen, soms zelfs nog langer ten noorden van de Alpen.

Hoewel de gotiek tijdens de Renaissance en het Humanisme vaak als barbaars en ouderwets werd beschouwd, werd zij ook geacht een zekere waardigheid en traditie te bezitten. Zowel het Palazzo Vecchio als het Palazzo Ducale zijn in principe gotisch. Beide gebouwen werden herhaaldelijk verbouwd of herbouwd, waarbij soms elementen van de renaissance of andere stijlperiodes werden toegevoegd, om nog maar te zwijgen van de binnenhuisdecoratie. Maar in hun basisvorm werd de stijl van beide gebouwen nooit fundamenteel gewijzigd, deels omdat men er traditie en legitimiteit in zag.

 

Beide gebouwen zijn al eeuwenlang kenmerkend voor hun respectieve stadsgezichten. Beide gebouwen zijn stijlbepalend voor de architectuur van hun geboortestad en daarbuiten. En beide gebouwen zijn belangrijke wereldlijke gebouwen van de late gotiek en de vroege renaissance en tegelijkertijd een uitdrukking van ruimtelijke concepten van stedelijke macht, nu eens door omsluiting en dan weer door openheid.

 

(Ch. Sch.)