Urodzony w 1573 roku Inigo Jones jest uważany za najważniejszego architekta angielskiego klasycyzmu. Niewiele wiadomo o jego wczesnej młodości, ale pewne jest, że wiele lat spędził we Włoszech.

Tam szczegółowo studiował dzieła starożytności i architekturę włoskiego renesansu, a zwłaszcza twórczość “pierwszego wielkiego architekta zawodowego” Andrea di Pietro della Gondola, który przeszedł do historii architektury pod nazwiskiem Palladio.

W 1615 roku, za czasów Jakuba I, Jones został mianowany “Surveyor of the King’s Works”, czyli generalnym nadzorcą wszystkich spraw budowlanych na dworze.

Jego dzieło oznaczało ostateczne wyzwolenie angielskiej architektury z łańcuchów późnośredniowiecznej tradycji, którą odnowił w klasycystycznym sensie znanym jako palladianizm.

 

Banqueting House, jedyny ocalały budynek Whitehall Palace (głównej rezydencji brytyjskich monarchów w Londynie od 1530 roku), który spłonął w 1698 roku, powstał na zlecenie Jakuba I. Król chciał mieć nowy, prestiżowy budynek, po tym jak kazał zburzyć pierwszą salę, a drugą zniszczył pożar.

Dzięki tej budowli Londyn otrzymał swój pierwszy klasycystyczny budynek, a Inigo Jones założył w nim tzw. palladianizm.

 

Cały budynek emanuje klasycystyczną surowością i monumentalnym dostojeństwem. Aby nie psuć jednolitości głównego widoku, portal wejściowy został przesunięty na bok domu.

Fasada dwupiętrowego budynku podzielona jest pilastrami, czyli filarami nośnymi o konstrukcji jońsko-korynckiej. Trzy środkowe okna są nieco bardziej zaakcentowane kolumnami niż okna obok nich, które ograniczone są jedynie prostymi elementami formalnymi.

Wewnątrz budynek składa się tylko z jednej sali balowej ze słynnymi malowidłami sufitowymi spod ręki Petera Paula Rubensa.

 

Dzięki temu budynkowi i jego późniejszym pracom Jones wywołał wielki entuzjazm dla architektury i pism teoretycznych Palladia, który trwał do XVIII wieku.