Frederik William I. hield ervan om zijn soldaten op te laten marcheren. Zelfs als kroonprins stichtte hij zijn eigen wacht, die in de volksmond bekend stond als de “Potsdam Giant Guard” of “Lange Kerls”. (Lange jongens).

 

Ze kregen deze naam omdat geen van hen kleiner mocht zijn dan zes voet (dat was bijna 1,90 meter). Omdat het niet eenvoudig was om aan deze eis te voldoen gezien de gemiddelde grootte van 1,68 m op dat moment, moest de “Langen Kerls” uit alle delen van de wereld met geld of geweld naar Pruisen worden gebracht.

Maar wie het lot onder ogen had gezien, verwachtte een relatief goed leven. Want als “paradesoldaat” waren het toen gebruikelijke handkapitaal en loon ver boven dat van een gewone soldaat en de koning ging zelfs zo ver dat hij zijn lievelingshuizen gaf en voor een geschikte vrouw zorgde.

 

Dit alles verslond natuurlijk enorme sommen en Friedrich Wilhelm was altijd op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten. Belastingen op luxegoederen zoals thee, mousserende wijn of fruitijs bleken bijzonder rendabel. Daarom verklaarde hij koffie tot luxeartikel en hoopte hij op extra inkomsten.

Maar eerst werd hij geconfronteerd met het probleem dat zijn onderdanen niet wilden wennen aan de nieuwe drank. De zwarte drank was dan ook zo bitter dat men er alleen maar van kon genieten met veel room en suiker.

 

Maar Friedrich Wilhelm hielp en promootte koffiedrinken op alle mogelijke manieren, bijvoorbeeld door koffiehuizen zo prominent mogelijk in zijn hoofdstad te laten bouwen, zoals het “Café Royal” tegenover het stadspaleis.

Zijn plan droeg vruchten en al in het midden van de 18e eeuw was koffie een wijdverbreide drank en voor de fijne Berlijnse samenleving was het een onderdeel van de goede toon om elkaar te ontmoeten voor een koffiefeest.

 

In een dagboek uit die tijd luidt het als volgt: “Mocht het wat verfijnder zijn en meer op tafel komen, dan nodigde bijvoorbeeld een ongetrouwd orgelmaker zijn gasten uit op een zondagmiddag en serveerde hen goed bereide koffie, Rijnwijn en knapperige zwieback. Een jonge dienstmeid die om koffie had gevraagd, serveerde na de koffie pruimen en druiven. Frau von Dorn, die op de Molkenmarkt in het Schwerinschen Palais woont, bood ook onderdak aan haar gasten met koffie, kleine suikerpretzels en druiven. Na de koffie of thee kregen de heren een lekkere aquavit en verse broodjes aangeboden”.

En in 1744 meldde de Kurmärkische Domänenkammer dat “de koffieconsumptie voor bijna iedereen en zelfs voor de gewone burger natuur was geworden”.

 

Zo borrelden de inkomsten, stroomde er altijd vers goud in de schatkist en kon Friedrich Wilhelm zich weer een van zijn geliefde “Langen Kerls” veroorloven.