Leopold I. (Liutpold), zwany Illustrious, urodził się około 940 roku. Był hrabi± w regionie Dunaju Bawarskiego i już w latach 60-tych XX wieku pojawia się jako wierny opiekun cesarza Ottona I, a następnie jego syna Ottona II.

 

Książę bawarski Henryk II, “Kłótliwy”, był w konflikcie z cesarzem Świętego Cesarza Rzymskiego.

Dlatego też w 976 r. król oddzielił Karyntię od Księstwa Bawarskiego i przekazał Marchię Wschodnią swojemu właścicielowi, Leopoldowi z Babenbergu. W dniu 21 lipca 976 r. po raz pierwszy mówi się o nim jako o margrabie, marchio Liutpalusie.

Babenbergowie mieli rządzić na terytorium Austrii do 1246 roku.

 

W tym czasie margrabiat rozciągał się od Erlabach, kilka kilometrów na wschód od Enns, na zachodzie do Wienerwaldu na wschodzie; na północy doliny wzdłuż dolnego biegu dopływów (Krems i Kamp) i Wagram zostały dodane do doliny Dunaju, a na południu margrabiat dotarł aż do kraju górskiego. Leopold rozszerzył terytorium dalej na wschód.

Leopold mieszkał prawdopodobnie najpierw w Pöchlarn, a później w Melk. Na jego przedstawieniu na drzewie genealogicznym Babenberg w Klosterneuburgu widać go przed opactwem Melk z kanonem; na pierwszym planie pokazana jest walka wojsk Babenberg z Węgrami.

Leopold zmarł 10 lipca 994 roku w Würzburgu po zamachu na jego kuzyna Henryka.

 

Leopold miał ośmioro dzieci z żoną Richardą. Jego synowie Heinrich I. i Wojciech zostali po nim margrabiami “Austrii”.

 

28 lutego 1863 r. cesarz Franciszek Józef postanowił wpisać Leopolda I na listę “najsłynniejszych książąt wojennych i dowódców Austrii godnych wiecznej emulacji” i tak też w 1868 r. otrzymał w Feldherrenhalle nowo wybudowanego wówczas k.k. Hofwaffenmuseum (dziś Hofwaffenmuseum) pomnik naturalnej wielkości. Hofwaffenmuseum (dziś: Heeresgeschichtliches Museum Vienna).

 

(K. M.)