Honoré Gabriel Victor de Riqueti, de markies van Mirabeau, was een van de meest schitterende figuren uit de Franse geschiedenis, rijk aan excentrieke persoonlijkheden.

 

Hij werd beroemd om zijn blootgestelde positie tijdens de chaos van de Franse Revolutie. Maar ook daarvoor leidde hij een rijk bewogen leven, met onder meer een gevangenisstraf en een doodvonnis voor overspel en jaren ballingschap in Zwitserland en Engeland.

Bij het uitbreken van de revolutie keerde hij terug naar Parijs en werd hij de meest welsprekende spreker, voorzitter van de Jacobijnenclub en uiteindelijk voorzitter van de Nationale Vergadering.

 

Maar hij was niets minder dan een overtuigd revolutionair, want gedurende al die tijd stond hij in het geheim in onderhandeling met het koninklijk hof, waarbij hij een constitutionele heerser als enige garant zag voor een stabiel politiek systeem.

Zijn plotselinge dood heeft zelfs vandaag de dag nog steeds geleid tot geruchten over vergiftiging, hoewel er geen bewijs van is.

 

Hij ging de geschiedenis in met zijn antwoord aan de ceremoniemeester van Lodewijk XVI, die de vergadering van de nationale landgoederen wilde ontbinden: “Ja, we hebben de orde van de koning gehoord. Ja, meneer, we hebben hem gehoord. Maar wat rechtvaardigt u om ons hier bestellingen voor te stellen? Wij zijn de vertegenwoordigers van de natie. De natie geeft bevelen en ontvangt geen bevelen. En zodat ik mijzelf heel duidelijk aan hen uitleggen, vertel uw koning dat we onze plaatsen niet zullen verlaten anders dan op het geweld van de bajonetten”.