Angielski przed- i przedromantyzm zaczyna się w połowie XVIII wieku i ma głównie charakter literacki i związany jest z niemieckim i szwajcarskim Sturm und Drang, jak również z “Powrót do natury” Rousseau. Nowe odczucie natury znajduje wyraz architektoniczny w ogrodzie krajobrazowym, który rozprzestrzenił się w całej Europie jako “Ogród Angielski”. (W. Koch)

 

Angielski ogród krajobrazowy powstał jako celowy kontrast z dominującym wcześniej ogrodem barokowym w stylu francuskim, który wymusił na naturze geometrycznie precyzyjne formy. Najbardziej znanym tego przykładem jest park w Wersalu, który powstał za panowania Ludwika XIV.

Ideą przewodnią było uniknięcie dotychczas stosowanych matematycznie surowych form rabat kwiatowych i przycinanych żywopłotów oraz zaprojektowanie ogrodu według “natury”.

 

Niemniej jednak ogród angielski, podobnie jak wszystkie dzieła stworzone przez człowieka, nie jest w żaden sposób naturalny, lecz wysublimowanym dziełem sztuki, które było zorientowane na szeroko rozpowszechnione wówczas malarstwo krajobrazowe i starało się je naśladować.

 

Jego wygląd obejmuje zarówno ścieżki i rzeki meandrujące przez krajobraz, jak i małe lasy.

Aby zaakcentować horyzont, starożytne świątynie, sztuczne ruiny, groty i pustelnie zostały rozproszone w krajobrazie pozornie przypadkowo, bez żadnego widocznego planu, co nadało angielskim ogrodom malowniczy wygląd w naszych oczach.