In het westen een sterk Frankrijk en in het noorden een fijnmazig systeem van kleine Duitse staten – de Habsburgers hadden dus alleen de mogelijkheid om hun bezittingen uit te breiden naar het zuiden of oosten. De landen in het oosten waren de gemakkelijkste prooi, en in de loop van de tijd kwamen verschillende landen zoals Bohemen, Moravië of het Koninkrijk Hongarije onder Habsburgse heerschappij.

 

Nadat de volkeren eeuwenlang hadden geaccepteerd om door buitenlandse vorsten te worden geregeerd en zich op een spelbord als figuren te laten rondduwen, begon het idee van het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren in de nasleep van de Franse Revolutie ingang te vinden.

Sommige rijken, zoals de Fransen of de Engelsen, hadden hier weinig moeite mee, omdat binnen hun grenzen een relatief homogene etnische bevolking leefde.

Het Habsburgse Rijk daarentegen was een bijzonder geval. Onder zijn bewind was er een kleurrijk volk van verschillende nationaliteiten, waaronder Duitse Oostenrijkers, Hongaren, Polen, Tsjechen, Italianen, Kroaten, Ruthenen en Slovenen.

 

Na het Congres van Wenen werd de roep om vrijheid en onafhankelijkheid voorlopig onderdrukt, maar in 1848 was de druk te groot en een nieuwe storm van revolutie over het continent trok.

Om zijn bewind te redden, riep de Oostenrijkse heerser Franz I de “heilige alliantie” in en opnieuw slaagde hij erin om met de hulp van het Russische leger de opstanden te onderdrukken.

Maar na de nederlaag van Frans Jozef I in de Duitse oorlog van 1866 was de monarchie te zwak om aan te dringen op een absolute Habsburgse overheersing. Daarom kwamen vertegenwoordigers van de keizer en het Hongaarse parlement bijeen voor onderhandelingen.

 

Om de ontbinding van de monarchie in vijf koninkrijken en de heerschappij van de Slaven te voorkomen, werd besloten het rijk in tweeën te verdelen, het zogenaamde “dualisme”, waarin respectievelijk de Duitsers en de Magyaren de heerschappij hadden.

In de loop van deze onderhandelingen werd de Hongaarse Rijksdag hersteld, werd een koninklijke Hongaarse regering gekozen en uiteindelijk werd keizer Frans Jozef I gekroond tot koning van de Magyaren met de St Stephanskroon.

 

Dit betekende het einde van het Oostenrijkse Rijk en het begin van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie.