Zaznacz stronę

Fascynująca formacja skalna jednego z najciekawszych pomników przyrody i kultury w Europie, średniowieczne miejsce sakralne i popularny cel wycieczek – to Externsteine w sercu Lippe, zwane również Stonehenge of Germany.

 

Łańcuch górski Puszczy Teutoburskiej, do którego należy również Externsteine, powstał 80 milionów lat temu. Znaleziska krzemienia świadczą o tym, że myśliwi byli już w pobliżu Eksterniny w epoce kamiennej. Wykopaliska archeologiczne pozwoliły ujawnić znaleziska średniowiecznej ceramiki z X – XIV wieku. To, co tu było w międzyczasie, pozostawia wiele miejsca na spekulacje i fantazje.

Prace twórcze w Eksternsteinie (groty, grobowiec skalny, płaskorzeźba Depozytu z Krzyża) zostały stworzone prawdopodobnie w średniowieczu przez mnichów z okolicznych klasztorów. W grocie głównej znajduje się napis z dedykacją z rokiem 1115.

Jaskinie, które obecnie są kratowe, były używane przez ludzi we wcześniejszych czasach (dowody na kominki), podobnie jak skała wieży z jaskinią, w tym okrągłym otworem i ołtarzem z czasów przedchrześcijańskich.

 

Do dziś tajemnica prawdziwego wieku i sposobu korzystania z serwisu jest nierozwiązana, pomimo pewnych interpretacji i badań prowadzonych przez ekspertów, które z naukowego punktu widzenia nie dają się jednoznacznie przypisać. Ale prawdopodobnie to właśnie urzeka ludzi tutaj.

 

(A. K.)