Z żółtymi gruszkami
I pełne dzikich róż
Zawisa ziemię w jeziorze,
Jesteś łabędzie uczciwe,
I pijany z pocałunkami
Zatopiona głowa
Do trzeźwej wody świętej.

Biada mi, gdzie zabrać, kiedy
Jest zima, kwiaty, i gdzie
Słońce świeci,
A cień ziemi?
Ściany stoją
Bez mowy i zimno, na wietrze
Flagi klinkierują.

 

(F. Hölderlin)