Op school wordt meestal geleerd dat de “Pragmatische Sanctie” alleen diende om de troon van Maria Theresia veilig te stellen.

In werkelijkheid was het verhaal echter veel ingewikkelder en de oorzaken van dit verdrag moeten elders worden gezocht dan men denkt.

 

In het jaar 1701 stierf de Spaanse lijn van de Habsburgers uit en vonden er bloedige gevechten om de troon plaats, waardoor steeds grotere delen van het voormalige wereldrijk verloren gingen.

Dit is precies wat Karel VI voor Habsburg Oostenrijk wilde voorkomen en daarom probeerde hij een constitutionele basis voor de monarchie te creëren.

 

Met de “Pragmatische sanctie” presenteerde hij uiteindelijk een reeks documenten die de ondeelbaarheid en ondeelbaarheid van alle Habsburgse erfelijke koninkrijken en landen bepaalden.

In de loop hiervan creëerde hij ook een nieuwe regeling van de erfopvolging door zich af te keren van de zuiver mannelijke erfopvolging zoals vastgelegd in de “Salische wet”.

Nu, zoals voorheen, zouden de oudste zoon en de door hem gestichte lijn en vervolgens alle andere lijnen van de mannelijke stam het recht hebben om te erven, maar als er geen mannelijke erfgenamen zouden er geen mannelijke erfgenamen zijn, zou de kroon niet verloren gaan, maar voor de eerste keer worden overgedragen aan de vrouwelijke nakomelingen.

 

Tegen 1730 had Karel VI, met de steun van zijn naaste adviseurs, de instemming van de meerderheid van de buitenlandse mogendheden gekregen.

Maar na zijn dood wilden ze er niets meer van weten en uitten ze hun twijfels, waardoor ze minder geïnteresseerd waren in vrouwelijke opvolging dan in macht en land.

 

Het ernstigst was de eis van Frederik II van Brandenburg-Pruisen, wiens vader de Pragmatische Sanctie en dus ook de ondeelbaarheid van de Habsburgse gebieden had erkend, maar die nu aanspraak maakte op de provincie Silezië en de overdracht ervan eiste.

Het resultaat was dat de gevechten uitliepen op de Oostenrijkse Successieoorlog, met als gevolg de erkenning van de Pragmatische Sanctie. Maar Silezië was voorgoed verloren gegaan.

 

In de geschiedenis was de Pragmatische Sanctie de eigenlijke stichtingsakte van de Habsburgse monarchie, omdat het de eerste keer was dat de afzonderlijke landen de wil hadden geuit om zich in een gemeenschappelijke staat onder leiding van de Habsburgers te verenigen.