In 1858 werd Giacomo Puccini geboren in Lucca, de ooit onafhankelijke republiek in het noordwesten van Toscane. In deze van oudsher katholieke, burgerlijke en elegante stad, omgeven door olijfboomheuvels en een stadsmuur, vindt Puccini de opera en zijn verhalen opnieuw uit. Het begin van de industrialisatie en de arbeidersklasse die in grote getale opduiken, verstoren het al lang bestaande weefsel van de ontluikende regio. De jonge componist voelt zich met zijn romantische ziel dichter bij het volk dan bij de kooplieden en pelgrims. In zijn opera’s “Tosca”, “Madam Butterfly” en “La Bohème” worden de gewone mensen de helden van de respectievelijke verhalen. Hun diepe gevoelens in het dagelijks leven worden episch door Puccini’s muziek.

 

De bourgeoisie en de kooplieden waren in het begin van de 20e eeuw in de minderheid in de stad Lucca, maar zeer machtig en begiftigd met grote bezittingen. De vele mooie gevels van de stad vertellen hiervan. De meerderheid van de bevolking bestond echter uit boeren die geleidelijk aan deelnamen aan de opkomende industrialisatie.

 

Puccini kwam uit een familie van kerkmuzikanten. Ze werden goed gerespecteerd, maar leidden een bescheiden leven. Giacomo’s jeugd- en jeugdvrienden kwamen uit het gewone volk en deze mensen waren toen al de helden van zijn eerste opera’s. Lucca – de stad van de 100 kerken – ligt aan de Via Francigena. Dit is de pelgrimsroute naar Rome. Er is hier al sinds de oudheid veel kerkmuziek te horen en Puccini verdiende ook zijn eerste geld als organist. Deze muziek zou hem zijn hele leven begeleiden en ook in zijn opera’s voorkomen. In TOSKA speelt het orgel een belangrijke rol als begeleidingsinstrument op het hoogtepunt van de dramaturgie in het Te Deum.

Emotionele uitbarstingen en grote passies lopen door Puccini’s hele oeuvre en ze bepalen ook het leven van de componist weg van het operapodium. Hij brengt een groot deel van zijn tijd door met zijn maîtresse, die hun huwelijk op schandalige wijze had verbroken, in het kleine dorpje Torre del Lago. Daar schrijft hij MADAM BUTTERFLY en misschien inspireerde het eindeloos kabbelen van de golven en het geritsel van de wind in het riet hem om het gezongen, tedere koor van akte 2 te schrijven.

 

Passie, verraad, liefde, dood – dat zijn de dingen die mensen raken. En Puccini bracht ze op het podium met zijn unieke en nieuwe soort muziek.

 

(A. W.)