Snuje piosenkę w tych wszystkich rzeczach,
Którzy śnią dalej i dalej,
A świat zaczyna śpiewać,
Jeśli trafisz w magiczne słowo.

(J. v. Eichendorff)