Wiosna opuszcza swoją niebieską wstęgę
Znowu trzepotać w powietrzu;
Słodkie, znane zapachy
dotknąć proroczo ziemi.
Fiolety już śniące,
Chcesz przyjść wkrótce.
Posłuchaj, z daleka miękki dźwięk harfy!
Wiosna, tak, to ty!
Słyszałem cię!

 

(E. Mörike)