Kerstmis 1812: De helft van Europa wordt bezet door Franse troepen waarvan de keizer momenteel uit Rusland wordt teruggetrokken. Pruisen is ook een van de ondergeschikte landen en wacht, na de vernietiging van het Grote Leger, alleen op een teken van de koning om de onbeminde bezetters het land uit te gooien.

 

Tegen deze achtergrond heeft Th. Fontane’s eerste roman ontvouwt zich, waarin hij een grandioos beeld schetst van de Pruisische samenleving in de laatste jaren van de Napoleontische overheersing.

Centraal in het verhaal staat de familie von Vitzewitz. De oude Junker Berndt von Vitzewitz probeert ook zonder toestemming van de koning en zijn ministers een leger van burgers op te zetten, terwijl zijn zoon Lewin romantische dromen najaagt en lijdt onder zijn liefde voor zijn Poolse neef Kathinka von Ladalinski.

Dat is, in een paar woorden, het hele verhaal van deze bijna duizend pagina’s tellende roman.

 

Maar belangrijker dan de plot, die Fontane op zijn gebruikelijke manier uitrolt, is het portret van de Pruisische samenleving die hij tekent. Zijn primaire focus ligt op de oude aristocratie en haar wereld, maar het boek wemelt ook van de secundaire figuren uit alle lagen van de bevolking, die hij met dezelfde aandacht voor detail beschrijft.

Het resultaat is een afgerond, bijna volledig beeld van deze periode.

Maar Fontane is niet alleen een meester in het tekenen van mensen. Zelfs uit zijn boek “Wandelingen door de Mark Brandenburg” stond hij bekend als een sfeervolle portrettist van zijn vaderland en dat is ook in dit boek te zien. Met liefde voor detail geeft hij ons de historische achtergrond van vele plaatsen, beschrijft hij dorpen en kastelen en laat hij het landschap van de Mark voor onze ogen ontstaan.

 

Een lange, stille roman die weinig dramatische actie biedt. Maar het is een welsprekend en beklijvend portret van de adel en boeren van de Brandenburger Mark kort voor de bevrijdingsoorlogen.