Een oorlog, dertig jaar en vijf maanden, die Duitsland verwoestte, het land verschrikkelijk leed toebracht en de getroffen bevolking bruut maakte.

Een hele generatie, opgevoed onder de knie van plunderende hordes, wist niets anders dan strijd, honger en lijden.

 

Begonnen als een religieuze oorlog, was het in ieder geval sinds de actieve intrede van Frankrijk in 1635 ontaard in een pure machtsstrijd, die ging over wie de dominante macht op het continent moest zijn.

Nu, in het eenendertigste jaar, waren alle partijen moe en uitgeput en leek de vrede binnen handbereik.

 

Maar de onderhandelingen sleurden maandenlang voort, telkens weer onderbroken door nieuwe opflakkeringen van gevechten en het laatste nieuws van het front. Want nog steeds hoopten de heersers op een verandering in het geluk van de oorlog op het laatste moment. De gewapende legers stonden nog steeds tegenover elkaar in het veld, vechtend voor de kleinste strepen buitenlands land of voor een betere uitgangspositie voor de volgende aanval.

Pas na de nederlaag voor keizer Ferdinand III. die medio 1648 altijd te voorzien was, stemde hij in met de vredesvoorwaarden.

 

Zo werd met de Vrede van Westfalen, die alle tussen mei en oktober 1648 ondertekende verdragen omvatte, de Dertigjarige Oorlog eindelijk afgelopen verklaard.

Toch zou het nog jaren duren voordat de laatste van de plunderende huurlingenlegers uiteenvielen en de algemene vrede in het rijk kon zegevieren.